Najwyższa jakość ubezpieczeń w dobrej cenie

Gwarantujemy kompleksową obsługę ubezpieczeniową

  • Ocena ryzyka i poprawa bezpieczeństwa w zakresie możliwych ryzyk.  

       Organizujemy audyty mające na celu ocenę stanu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, wspomagamy wdrożenie procedur wpływających jednocześnie na

       obniżenie kosztów ubezpieczenia.

  • Zaawansowane procesy negocjacyjne.

       Negocjujemy warunki ubezpieczenia i cenę. Organizujemy spotkania na których przy naszym wsparciu, Klient bezpośrednio z Ubezpieczycielem negocjuje

       i ustala warunki ochrony  ubezpieczeniowej.

  • Opracowanie programu ubezpieczeniowego.

       Po szczegółowej analizie ryzyk i potrzeb przedstawiamy warianty ofert wraz z rekomendacją najbardziej optymalnej ochrony ubezpieczeniowej

       dopasowanej ściśle do potrzeb Klienta.

  • Pełne usługi po sprzedażowe.

       Nie kończymy na sprzedaży polisy. Przez cały okres trwania ochrony jesteśmy do dyspozycji w zakresie obsługi ubezpieczenia.

  • Wsparcie w procesie likwidacji szkód.

       Wspieramy klienta w najważniejszym momencie, asystując w procesie  likwidacji szkody.

              Ubezpieczenie i niebezpieczeństwo są to dwa pojęcia nierozdzielne. Gdzie jest ubezpieczenie tam musi być jakieś niebezpieczeństwo, gdzie zaś grozi niebezpieczeństwo, powinno być ubezpieczenie.