AUTO Zastępcze z polisy OC sprawcy

Na podstawie art. 361 § 2 Kodeksu Cywilnego ubezpieczyciel sprawcy ma obowiązek rekompensaty wszystkich utraconych korzyści, do poziomu sprzed wypadku. Zaspokojenie podstawowej potrzeby użytkowania auta zastępczego z OC sprawcy jest tutaj sprawą oczywistą. Niezależnie czy użytkujesz auto w celach zarobkowych czy na użytek prywatny. 

Wszystkie koszty związane z wynajmem auta zastępczego będą rozliczane z Towarzystwem Ubezpieczeniowym na podstawie podpisanej umowy na bezgotówkowe użytkowanie auta zastępczego na cały okres likwidacji szkody komunikacyjnej.

W ofercie mamy ponad 400 aut, które obsługują klientów na terenie całego kraju. Wśród pojazdów są samochody osobowe, dostawcze, busy

7-9 osób, ciągniki siodłowe, pojazdy specjalne. Taka ilość aut pozwala nam podstawić klientowi auto tej samej klasy co uszkodzone.

 

Otrzymasz auto bezgotówkowo bez żadnych kaucji, zaliczek czy też innych ukrytych kosztów. 

 

Podstawimy auto na terenie całego kraju we wskazane miejsce oraz o wyznaczonej porze przez klienta. Odbiór auta odbywa się dokładnie na takiej samej zasadzie jak podstawienie. Formalności związane z podstawieniem auta trwają ok 15 min.

 

Wszystkie auta mają wykupione ubezpieczenie Assistance oraz Auto Casco.

Firmy ubezpieczeniowe przez szereg lat w wielu przypadkach odmawiały pokrycia kosztów auta zastępczego, zmieniło się to po uchwale Sądu Najwyższego z 17 listopada 2011 roku, uchwała ta jednoznacznie zinterpretowała przepisy, które były przedmiotem sporu między firmami ubezpieczeniowymi a ofiarami kolizji drogowych. Sąd orzekł wtedy, że samochód zastępczy przysługuje każdemu poszkodowanemu, o ile jest mu potrzebny do normalnego, codziennego funkcjonowania. Jeśli pokrzywdzony w wypadku odczuwa dyskomfort z powodu konieczności poruszania się komunikacją publiczną, ma prawo wynająć auto niezależnie od tego, czy pojazd służy mu na co dzień do celów działalności gospodarczej, jest źródłem zarobku czy też jest użytkowany prywatnie. Sąd uznał, że zgodnie z art. 361 § 2 kodeksu cywilnego, który nakłada na ubezpieczycieli pokrycie normalnych następstw szkody, wynajęcie auta jest uzasadnione  na cały czas naprawy, gdyż Poszkodowany powinien jak najmniej boleśnie odczuć skutki szkody, do której sam się nie przyczynił. 

Samochód zastępczy należy się na cały czas naprawy, czyli od dnia szkody lub chwili wstawienia auta do warsztatu aż do dnia odbioru naprawionego pojazdu. 

W przypadku szkody całkowitej Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 22 listopada 2013 roku stwierdził, że odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego w okresie niezbędnym do nabycia innego pojazdu mechanicznego, jeżeli stwierdzono tzw. szkodę całkowitą.

Poszkodowany powinien mieć czas na zakup nowego pojazdu, a w okresie od szkody do dnia nabycia innego auta, może poruszać się pojazdem zastępczym na koszt zakładu ubezpieczeń.

Sąd Najwyższy sprecyzował też, że klient nie musi być znawcą branży motoryzacyjnej i zakup samochodu może być dla niego niełatwym zadaniem, poza tym fakt uzyskania odszkodowania od towarzystwa nie oznacza, że w tym dniu poszkodowany kupi nowe auto, musi bowiem najpierw sprzedać wrak, żeby mieć pełne środki na zakup, a pozbycie się pozostałości uszkodzonego pojazdu może być niełatwe. Stąd okres użytkowania pojazdu zastępczego wg decyzji Sądu musi obejmować cały potrzebny poszkodowanemu okres.  

Jeśli jesteś poszkodowanym

i chcesz skorzystać z auta zastępczego

ZADZWOŃ DO NAS

Wystarczy, że podasz nam:  

imię nazwisko, datę szkody, rodzaj i markę pojazdu, opiszesz szkodę, wskażesz miejsce podstawienia pojazdu.

Resztą już się zajmiemy.

KOMU PRZYSŁUGUJE BEZGOTÓWKOWE AUTO ZASTĘPCZE Z OC SPRAWCY?