EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA. EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego. O kartę EKUZ mogą ubiegać się osoby udające się za granicę w celach turystycznych, służbowych, a także uczące się za granicą, świadczenia w krajach UE/EFTA przysługują także osobom zatrudnionym poza granicami RP. 

Posiadając kartę EKUZ można liczyć na pomoc medyczną jedynie w publicznych placówkach w kraju, na terytorium którego będziesz przebywać. Posiadając EKUZ przysługuje Ci prawo do skorzystania z publicznej opieki lekarskiej w przypadkach jedynie niezbędnych. W niektórych państwach oprócz EKUZ niezbędne może okazać się także przedstawienie dokumentu tożsamości – NFZ sugeruje, że powinien być to paszport.

Powinieneś wiedzieć, że posiadając EKUZ, będziesz traktowany przez zagraniczną służbę zdrowia na takich samych zasadach, jak mieszkańcy kraju, do którego się wybierasz. W praktyce oznacza to, że jeśli jakieś świadczenie jest dla obywateli konkretnego państwa płatne, NFZ nie zwróci Ci jego kosztów.

Gdzie obowiązuje EKUZ?

Państwa należące do UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy oraz w Państwach członkowskich EFTA: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria.

Jak wyrobić kartę EKUZ - krok po kroku

Wyrobienie karty jest bezpłatne, wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne (np. RMUA, zaświadczenie z KRUS, legitymacja szkolna/studencka)  należy złożyć w oddziale wojewódzkiego NFZ. Kartę otrzymuje się do trzech dni roboczych.

Karta EKUZ ma różne okresy ważności, dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz dla osób prowadzących działalność gospodarczą wydawana jest na okres do 2 miesięcy, dla emerytów na okres 5 lat, dla rencistów na okres przyznanego świadczenia (maksymalnie na 5 lat),  dla osób bezrobotnych na okres do 30 dni.

 

EKUZ kontra ubezpieczenie podróżne

Karta EKUZ nie powinna zastąpić polisy podróżnej. Zakres ubezpieczenia podróżnego jest znacznie szerszy i często obejmuje znacznie więcej zdarzeń, nawet w zakresie samej pomocy medycznej. Nie bez powodu sam NFZ zaleca wykupienie polisy turystycznej. W wielu krajach wezwanie pomocy – karetki, nie jest świadczeniem bezpłatnym w ramach publicznej służby zdrowia. Podobnie sprawa ma się z ratownictwem. Korzystanie z takich świadczeń jest dla członków wielu Państw dodatkowo płatna. Jeśli niezbędny okaże się transport podróżującego do Polski, NFZ również nie zwróci jego kosztów. Zdarza się, że Dyrektor Wojewódzkiego Oddziału NFZ wyraża zgodę na pokrycie kosztów transportu transgranicznego w celu kontynuacji leczenia, natomiast jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Polisa turystyczna to nie tylko zwrot kosztów leczenia, to także ubezpieczenie bagażu, sprzętu sportowego, czy też odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym. 

​