Oferta dla posiadaczy i hodowców koni, dla jeźdźców i ośrodków jeździeckich

78946528_572559996643321_570783394378127
 • Jesteś właścicielem konia?

 • Posiadasz stadninę lub ośrodek jeździecki?

 • Chcesz mieć wsparcie finansowe w przypadku operacji konia?

 • Poszukujesz OC dla posiadacza konia?

 • Potrzebujesz NNW dla jeźdźca?

Zgłoś się do nas, posiadamy w ofercie ubezpieczenia, których potrzebujesz.

Ubezpieczenie życia i zdrowia konia

Konie możemy ubezpieczyć w następującym zakresie:

 • śmierć / uśpienie z konieczności

 • trwała utrata zdolności użytkowej 

 • trwała utrata zdatności rozpłodowej

W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenie przyczyną może być wypadek, choroba, ciąża, operacja lub kastracja. 

 • kradzież lub rabunek 

Składka za powyższy zakres zależna jest od wieku, sposobu użytkowania konia (dyscypliny), stanu zdrowia, sumy ubezpieczenia, wybranego wariantu. Najtaniej jest ubezpieczać konia od źrebięcia.

Zakres terytorialny ubezpieczenia to Polska lub Unia Europejska. Długość trwania umowy: 21 dni, 1 rok, 3 lata.

Operacje

Dodatkowo wykupić można ubezpieczenie pokrywające koszty operacji. W zakresie ubezpieczenia TU pokrywa następujące operacje:

 • kolka żołądkowo- jelitowa

 • leczenie złamań

 • operacja na otwartej jamie brzusznej

 • operacja klatki piersiowej

 • usuwanie zmian nowotworowych

 • usuwanie organów lub ich części

 • operacja zębów i szczęki

 • urazowe i nagłe zerwanie ścięgien lub mięśni, wiązadeł

 • operacja ran

 • pomoc przy porodzie

 • inne nagłe wypadki zagrażające życiu

Z wyjątkiem zabiegów sedacji w obrębie zębów, szczęki, muszą być wykonane w pełnej narkozie w klinice. Wysokość ubezpieczenia zależna jest od wybranego wariantu

79600814_2789168827771612_87528444710638

Ubezpieczenie koni w Polsce oferują trzy Towarzystwa Ubezpieczeniowe: Concordia, PZU i Lloyd's. Zdecydowanie najszerszy zakres posiada oferta Concordia, dlatego też prezentujemy ofertę właśnie tego TU.

Jeśli interesuje Cię oferta i chcesz poznać cenę, skontaktuj się z nami lub wyślij do nas wypełniony wniosek i kartę badania. Dla Klaczy będzie to karta ogólna.  Karta RTG wymagana jest wyłącznie przy wyborze zakresu Trwała zdolność użytkowa. 

Szczegółowy wykaz dokumentów wyszczególniono we wniosku.  Po otrzymaniu kompletu informacji przygotujemy ofertę i odeślemy na wskazany adres mailowy. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ( OC)

posiadacza konia, użytkownika konia oraz osoby zawodowo zajmującej się zdrowiem koni

 • Jeśli jesteś posiadaczem, użytkownikiem, prywatnym hodowcą koni, powinieneś posiadać polisę OC w życiu prywatnym z rozszerzeniem odpowiedzialności za szkody wobec osób trzecich powstałe właśnie z tytułu posiadania lub użytkowania koni. 

 • Jeśli zajmujesz się zawodowo branżą konną, jesteś instruktorem jazdy konnej, trenerem koni, ujeżdżaczem, zawodnikiem sportowym, luzakiem, masztalerzem, sędzią jeździectwa, gospodarzem torów, pracownikiem obsługi zawodów sportowych lub wykonujesz zawodowo lub profesjonalnie inne czynności związane z końmi potrzebujesz ubezpieczenia z odpowiednimi rozszerzeniami. 

 • Jeśli jesteś lekarzem, technikiem weterynarii lub osobą zajmującą się leczeniem koni, np. fizjoterapeutą, masażystą także potrzebujesz polisy OC.

Odpowiedzialność Cywilna (OC) ośrodków i klubów jeździeckich, zakładów treningu koni, stadnin, szkółek jazdy, indywidualnej działalności gospodarczej z udziałem koni.

Prowadząc działalność gospodarczą, klubową, sportową związaną z wykorzystywaniem koni należy posiadać ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z tą prowadzoną działalnością lub posiadaniem mienia wykorzystywanego do tej działalności ( np. ujeżdżalnia, konie). Polisa taka powinna chronić też od niewykonania albo niewłaściwego wykonania zobowiązania ( np udział w  organizacji zawodów)  

Ubezpieczenie NNW jeźdźca

Ubezpieczenie NNW powinien mieć każdy kto wsiada na konia. Jeździectwo należy do najpiękniejszych lecz jednocześnie bardzo niebezpiecznych sporów. Dlatego każdy, bez względu na stopień zaawansowania w jeździe powinien kupić sobie polisę NNW z rozszerzeniem ochrony o jazdę konną. 

Porządna polisa NNW dla jeźdźca powinna składać się co najmniej z następujących pozycji: 

 • śmierć w następstwie NW,

 • trwałe kalectwo w następstwie NW,

 • pobyt w szpitalu w następstwie NW (wariant pełny – szpital, OIOM, rehabilitacja, sanatorium),

 • trwała i całkowita niezdolność do pracy/samodzielnej egzystencji w następstwie NW,

 • zapadnięcie w śpiączkę w następstwie NW,

 • koszty leczenia  / pakiet świadczeń pielęgnacyjnych związanych z następstwami 

79357687_422648931945662_170123410640417