Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej na rok szkolny 2021 -2022

Przedmiotem ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego. Nieszczęśliwy wypadek to nagłe (gwałtowne) zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Trzeba więc pamiętać, że nie są objęte ochroną wszelkie zdarzenia wywołane przyczyną pochodzącą z organizmu ubezpieczonego, np. wyłączone będą skutki upadku w wyniku omdlenia. Jest to generalna zasada w ubezpieczeniach NNW.

Ubezpieczenie obejmuje wypadki powstałe w czasie pobytu w placówce oświatowej oraz w życiu prywatnym, 24 h/dobę w kraju i zagranicą.

Na rok 2021-2022 proponujemy ubezpieczenie Compensa TU SA Vienna Insurance Group

Compensa.png
  • Zakup polisy poprzez link umieszczony poniżej lub w biurze INA Ubezpieczenia na ul. Sportowej 4 w Goleniowie

  • Ochroną objęte są zdarzenia podczas uprawiania sportów w pozaszkolnych klubach sportowych, także tych z grupy wysokiego ryzyka (m.in jazda konna, sporty walki).

  • zakup lub wypożyczenie okularów / pomp insulinowych  i innych środków specjalnych lub sprzętu medycznego. TAKŻE, gdy nie ustalono uszczerbku na zdrowiu.   Wystarczy zdarzenie potwierdzone wizytą u lekarza.

  • Do wyboru 3 warianty ubezpieczenia  - poniżej tabela

CCI20210630_0001.jpg