Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej

Przedmiotem ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego. Nieszczęśliwy wypadek to nagłe (gwałtowne) zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Trzeba więc pamiętać, że nie są objęte ochroną wszelkie zdarzenia wywołane przyczyną pochodzącą z organizmu ubezpieczonego, np. wyłączone będą skutki upadku w wyniku omdlenia. Jest to generalna zasada w ubezpieczeniach NNW.

Ubezpieczenie obejmuje wypadki powstałe w czasie pobytu w placówce oświatowej oraz w życiu prywatnym, 24 h/dobę w kraju i zagranicą.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now