Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności pracownika za powierzone mu mienie 

Pod pojęciem odpowiedzialności pracowniczej należy rozumieć ujemne konsekwencje, jakie na mocy przepisów prawnych ponosi w stosunku do pracodawcy pracownik, który nie wykonuje obowiązków pracowniczych lub czyni to w sposób nienależyty. Ustawodawca wyodrębnia odpowiedzialność w mieniu pracodawcy (w mieniu niepowierzonym, art. 114-122 Kodeksu pracy) oraz w mieniu powierzonym (art. 124-127 Kodeksu pracy). W obu przypadkach jedyną formą naprawienia szkody jest zapłata odszkodowania, ustalonego bądź w drodze ugody między pracodawcą a pracownikiem, bądź wyrokiem sądu pracy.

źródło: lexplay.pl) 

Branża ubezpieczeniowa przygotowała propozycję, która zainteresowała zarówno samych pracowników jak i pracodawców. Propozycją tą jest polisa, która pokrywa szkody wyrządzone przez pracownika w mieniu mu powierzonym. Ubezpieczenie opiera się ściśle na kodeksie pracy i działa wtedy, gdy wystąpi kodeksowa odpowiedzialność. Polisa taka ma charakter grupowy, z miesięcznie opłacaną składką za każdego pracownika. Koszt polisy z reguły pokrywa sam pracownik.

Dla kogo taka polisa?

Dla każdej grupy pracowników ( ubezpieczenie możliwe do zawarcia wyłącznie w formie grupowej),  w której każdemu z osobna powierza się mienie na podstawie dokumentu jego przekazania. Mogą to być kierowcy branży transportowej, kierowcy autobusów, przedstawiciele handlowi. Wszyscy, którym powierza się pojazdy, komputery czy inny sprzęt.

W branży transportowej, poza mieniem pracodawcy (pojazd), polisa może pokrywać także szkody w towarze, który przewozi kierowca.

W tym wypadku polisa zaczyna działać w miejscu, w którym kończy się odpowiedzialność z polisy OC przewoźnika, czyli na na przykład już po wyładunku, gdy kierowca manewruje wózkiem z paletą w magazynie u odbiorcy towaru.

Zapraszamy zainteresowanych powyższym ubezpieczeniem do kontaktu z nami. Z naszej oferty skorzystało już szereg firm, wszystkie nich kontynuują ubezpieczenie od kilku lat, co jest dla nas miarą zadowolenia z produktu i obsługi.