Oferujemy bardzo korzystne, wynegocjowane warunki cenowe 

UBEZPIECZEŃ DLA PRZEWOŹNIKÓW, SPEDYTORÓW

Nasze polisy mogą posiadać szereg rozszerzeń:

 1. szkody powstałe wskutek kradzieży i rozboju (rabunku, kradzieży zuchwałej)

 2. parkowanie poza parkingami strzeżonymi

 3. uprzątnięcie pozostałości po szkodzie

 4. podniesienie przewróconego pojazdu

 5. utratę lub uszkodzenie kontenerów, palet, opakowań itp

 6. szkody wynikające z utraty listu przewozowego lub braku dostatecznych informacji 

 7. wydanie towaru osobom nieuprawnionym

 8. szkody wynikające z rażącego niedbalstwa

 9. szkody wyrządzone przez pijanego kierowcę

 10. szkody wyrządzone przez osobę trzecią, która ukryje się w pojeździe (np. uchodźcy)

Nasze polisy przygotowywane są rzetelnie, z zachowaniem wysokich standardów, na podstawie szczegółowej analizy klienta. 

Nasze polisy spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

Ubezpieczenie OC przewoźnika

w ruchu drogowym, krajowym lub/i zagranicznym

wraz z kabotażem

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika, którą ponosi on zgodnie z konwencją CMR (dla transportu międzynarodowego) oraz polskim Prawem Przewozowym (dla transportu krajowego) za:

 1. szkody rzeczowe, które nastąpiły w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem (utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki towarowej),

 2. szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie do wysokości kwoty przewoźnego (dla transportu międzynarodowego) lub podwójnej kwoty przewoźnego (dla transportu krajowego).

Kabotaż  z kolei to przewóz między miejscami położonymi na terenie tego samego kraju UE przez przewoźnika zarejestrowanego za granicą. Przykładowo transport wykonywany przez polskiego przewoźnika na terenie Niemiec (np.Berlin - Monachium), Francji (np. Paryż – Lyon).

Ubezpieczenie kabotażu na terenie Niemiec jest obowiązkowe, wymóg i zakres ubezpieczenia określa Niemiecka Ustawa o Towarowym Transporcie Samochodowym. Posiadanie ubezpieczenia kabotażowego na terenie Niemiec podlega kontroli BAG (odpowiednik ITD). Przewóz kabotażowy ma ściśle określone zasady, które przewoźnik powinien przestrzegać, są to:

1) kabotaż rozpoczyna się po pierwszym rozładunku rzeczy wwiezionych w ramach przewozu międzynarodowego na teren państwa przyjmującego. 
2) kabotaż może być wykonywany tylko i wyłącznie tym samym pojazdem, którym wykonywany jest przewóz międzynarodowy, za pomocą którego dostarczono ładunek do państwa przyjmującego.
3) dopuszcza się jedynie 3 przewozy kabotażowe w jednym kursie, przy czym ostatni rozładunek musi się odbyć najpóźniej w 7 dniu po rozładunku wynikającym z realizowanego transportu międzynarodowego.

4) jeśli przewoźnik wjechał do kraju, w którym planuje robić kabotaż bez ładunku, może wykonać tylko jeden przewóz kabotażowy w ciągu trzech dni.