ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych

 • cyberszpiegostwo - wrogie działania w cyberprzestrzeni, których celem jest pozyskanie informacji wrażliwych przedsiębiorstwa,

 • złośliwe oprogramowanie - np. wszelkiego typu wirusy komputerowe,

 • bezpośrednie ataki na sieć - spowolnienie lub zablokowanie sieci komputerowej firmy

 • phishing - oszustwa internetowe, których celem jest wyłudzenie danych niezbędnych np. do przeprowadzenia transakcji finansowych w internecie.

 • oprogramowanie ransomware - szyfruje dane i żąda okupu za ich odzyskanie

 • włamania do baz danych - np. kontrahentów, klientów, pracowników firmy.

 • nieuczciwi pracownicy i błędy popełniane przez pracowników - np. kradzież danych klientów, omyłkowe wysłanie e-maila z widoczną pełną listą odbiorców lub otwarcie załącznika z wirusem. 

CYBERNETYCZNE.png

Wzrost zagrożeń w przestrzeni cyfrowej powoduje, że bezpieczeństwo wykorzystywania zasobów informatycznych jest dziś tak samo istotne, jak bezpieczeństwo majątku czy zysków firmy. Rozwiązaniem jest ubezpieczenie.

pokryje koszty roszczeń - powstałych w wyniku: 

 • utraty danych osobowych,

 • naruszenia praw autorskich, prawa własności przemysłowej, prawa do firmy, prawa do domeny internetowej,

 • plagiatu, piractwa, przywłaszczenia lub kradzieży koncepcji,

 • naruszenia dobrego imienia (zniesławienia, pomówienia, podważenie reputacji biznesowej),

 • naruszenia obowiązku zachowania poufności lub naruszenia prawa do prywatności.                                             

zrekompensuje utratę zysku przedsiębiorstwa

 • utracony zysk netto oraz wydatki niezbędne do podtrzymania działalności Twojej firmy z powodu nieupoważnionego dostępu, błędu operatora, ataku poprzez odmowę dostępu czy wprowadzenia złośliwego oprogramowania.

 • koszty i wydatki poniesione na uniknięcie lub zmniejszenie skutków awarii systemu komputerowego lub zakłóceń sieci informatycznej.

 • koszty wykrycia i zmniejszania zakłóceń lub pogorszenia bezpieczeństwa sieci informatycznej.

pokryje koszty naprawy szkód spowodowanych naruszeniem danych lub zagrożeniem bezpieczeństwa sieci, np. 

 • koszty śledztwa

 • koszty obsługi prawnej

 • koszty odzyskania danych

 • koszty cybernetycznego wymuszenia

 • koszty zawiadomienia ( np. obowiązek RODO)

 • koszty ochrony dobrego imienia ( działania PR)

 • koszty monitorowania transakcji

pokryje koszty kar i oceny PCI związane z naruszeniem standardów bezpieczeństwa PCI DSS podczas przetwarzania danych kart płatniczych