Ubezpieczenia komunikacyjne

Zawsze szukamy najkorzystniejszych ofert.  OC ma być najtańsze.  AC najlepsze.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Dla posiadaczy pojazdów mechanicznych OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, regulowanym z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek zakupić ubezpieczenie OC komunikacyjne już w dniu rejestracji pojazdu, inaczej tłumacząc ubezpieczenie jest wymagane dla każdego zarejestrowanego pojazdu i nie ma tu znaczenia, czy pojazd jeździ, czy stoi zepsuty. Jest rejestracja - musi być polisa.

Zgodnie z ustawą obowiązek ten dotyczy:

 • pojazdów mechanicznych: pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower, przyczepa

 • pojazdów wolnobieżnych w rozumieniu Prawa o ruchu drogowym – z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych użytkowanych przez rolników w ramach gospodarstwa.

W przypadku  pojazdów historycznych i niektórych wolnobieżnych nie ma obowiązku kupowania polisy OC na całe 12 miesięcy – może to być tzw. ubezpieczenie krótkoterminowe, kupowane jedynie na czas faktycznego wprowadzenia do ruchu.

Za brak ubezpieczenia OC grożą kary wymierzane przez UFG na rok 2019 wynoszą one:

 • do 3 dni ( 900 zł osobowe, 1350 zł ciężarowe, ciągniki siodłowe i autobusy , 150 zł inne pojazdy)

 • od 4-14 dni (2250 zł osobowe, 3380 zł ciężarowe, ciągniki siodłowe i autobusy, 380 zł inne pojazdy)

 • powyżej 14 dni ( 4500 zł osobowe, 6750 zł ciężarowe, ciągniki siodłowe i autobusy , 750 zł inne pojazdy)

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) czuwa nad bezpieczeństwem poszkodowanych wypłacając odszkodowanie gdy sprawca nie posiadał polisy OC, lub wskazanie sprawcy jest niemożliwe.  UFG czerpie środki na wypłaty ze składek za OC komunikacyjne. Coraz większe odszkodowania wypłacane nawet za szkody sprzed 20 lat spowodowały niepokojący spadek w kasie UFG, co zagraża bezpieczeństwu i gwarancji wypłat dla poszkodowanych. Kasę trzeba uzupełnić i wciąż zasilać stąd narzucone przez Komisję Nadzoru Finansowego podwyżki cen OC. 

Należy wiedzieć, że kierowca, który poruszając się pojazdem bez polisy OC spowoduje wypadek, będzie musiał ponieść pełne tego konsekwencje - odszkodowanie poszkodowanemu wypłaci UFG, ale zaraz zwróci się regresem do kierowcy po wypłacone odszkodowanie. 

To nieobowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne.  Dzięki niemu można uzyskać odszkodowanie, kiedy sami spowodujemy wypadek, auto zostanie skradzione lub zniszczone przez siły natury, zwierzęta a także kiedy nie można wskazać sprawcy uszkodzenia pojazdu. Zakres ubezpieczenia autocasco może być bardzo różny, określony jest w OWU, z którymi zawsze należy się zapoznać przed  zakupem polisy. Elementy, które należy sprawdzić:

 • Zakres ubezpieczenia większość firm oferuje już AC w wariancie All Risks, czyli od wszystkich ryzyk, są jednak delikatne różnice w zakresach. Ważnymi elementami dobrego ubezpieczenia AC są:

     - Stała suma ubezpieczenia, z dnia zawarcia mowy, inaczej mówiąc niemalejąca wartość pojazdu w ciągu roku polisowego.

     - Nieredukcyjna suma ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania w szkodzie częściowej. 

     - Wykupiona amortyzacja, co oznacza, że odszkodowanie będzie uwzględniało koszt nowych części. AC z amortyzacją oznacza, że odszkodowanie będzie kalkulowane z               uwzględnieniem stopnia zużycia części, wg tabeli zamieszczonej w OWU. Jest to bardzo niekorzystne rozwiązanie, choć dużo tańsze.            

     - GAP chroni przed utratą wartości pojazdu w przypadku zaistnienia szkody całkowitej lub kradzieży, stąd jest bardzo opłacalne zwłaszcza przy nowych autach, a dla                   osób biorących auto w leasing albo na kredyt jest wręcz zalecane, gdyż w przypadku utraty pojazdu ubezpieczenie pokryje pełną wartość rat leasingu lub kredytu.

     Wyróżniamy trzy rodzaje ubezpieczenia GAP:                                                     

     GAP fakturowy najdroższy, ale najlepszy, gdyż zabezpieczający pełną różnicę ceny auta z faktury, a jego wartością rynkową z dnia wypadku.

     GAP Indeksowy to opcja pośrednia. Pokrywa jedynie 20-30% powyższej wartości samochodu. 

     GAP finansowy, najtańszy, pokrywa różnicę między pozostałymi do spłaty ratami leasingowymi, a kwotą uzyskanego odszkodowania z AC.

     Ubezpieczenie GAP nie zawsze chroni od kradzieży, warto to sprawdzić przed podpisaniem umowy, gdyż oferty ubezpieczycieli różnią się.

 • Sposób naprawy

       Kosztorysowy - wypłata gotówki na podstawie kosztorysu, sami decydujemy jak i czy w ogóle naprawiamy. 

       Serwisowy - odstawiamy pojazd do wybranego warsztatu, który kontaktuje się z firmą ubezpieczeniową w celu bezgotówkowej naprawy  szkody.

      Warto sprawdzić, czy do naprawy przewidziane są części oryginalne, czy zamienniki? zdarza się bowiem, że ubezpieczyciel przewiduje jedynie nowe zamienniki. W takiej            sytuacji będziemy zmuszeni dopłacić warsztatowi do oryginalnej części.                                                                                                                                     

 • Suma ubezpieczenia. W zależności od tego, czy auto jest użytkowane prywatnie, czy też służbowo należy przyjąć wartość netto, brutto, lub netto 50%. Agent ubezpieczeniowy powinien wyjaśnić w jakich przypadkach zastosować jaką wartość. Suma ubezpieczenia wyliczana jest na podstawie dokładnych danych pojazdu i jego wyposażenia.                                                                                 

Dodatkowe dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne

 • Szyby. Możemy wykupić do samego OC lub łącznie z AC. Likwidacja szkody z tego rozszerzenia w większości firm ubezpieczeniowych oznacza, że w razie wymiany szyby nie utracimy zniżki na AC w danym Towarzystwie. Niektóre firmy jednak zaliczają taką szkodę do AC. Należy też sprawdzić, czy ubezpieczenie działa za granicą RP.

 • NNW kierowcy i pasażerów. Możemy dokupić do samego OC lub z AC. Daje ono możliwość uzyskania dodatkowego świadczenia za wypadek każdemu z pasażerów oraz kierowcy. W naszej jednak opinii jest to zbędny koszt, który z przyzwyczajenia ponosi większość kupujących polisę komunikacyjną. Ubezpieczający zapominają, bądź też nie wiedzą, że szkody wyrządzone pasażerom naszego auta pokrywane są zgodnie z ustawą właśnie z naszej polisy OC i to do kwot o wiele większych niż skromne sumy ubezpieczeń w rozszerzeniu NNW.  Warto jednak rozważyć zakup NNW z myślą o samym kierowcy, gdyż OC komunikacyjne nie pokryje szkód wyrządzonych samemu sobie. 

 • Ochrona zniżek OC, AC przy wznowieniu polisy po szkodzie. Działa jedynie na dany pojazd i daną polisę. Pozostałe firmy widzą szkodę, gdyż jest ona raportowana do UFG.

 • Bagaż. AC nie obejmuje szkód w naszym bagażu przewożonym autem, dlatego warto zastanowić się nad tym rozszerzeniem. Ochrona obejmuje utratę, zniszczenie oraz uszkodzenie bagażu lub środków obrotowych.

Assistance komunikacyjne

Ma nam zapewnić pomoc w trudnej sytuacji na drodze. Najbardziej popularne elementy tego ubezpieczenia to holowanie, wynajem pojazdu zastępczego oraz usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia, w ramach assistance samochodowego klienci mogą liczyć także na odbiór pojazdu po naprawie, czy złomowanie samochodu, assistance samochodowy zapewni także kontynuację podróży lub zakwaterowanie dla kierowcy pasażerów.  

W szerszych wariantach, poszkodowanym przysługuje również pomoc medyczna w razie wypadku i uszczerbku na zdrowiu. Szczególnie przydatny wydaje się assistance za granicą. Klienci otrzymują pomoc w porozumiewaniu się w obcym języku, w rozwiązaniu problemów prawnych, czy braku gotówki. Zawsze należy zapoznać się z warunkami ubezpieczenia przed zakupem, gdyż w wielu dostępnych ofertach auto zastępcze uzależnione jest od uprzedniego holowania pojazdu. 

Assistance w większości dostępne jest jedynie jako rozszerzenie w momencie zakupu OC lub AC.