Koszty Leczenia za granicą  - ubezpieczenia turystyczne

Oferujemy jedynie najlepsze, sprawdzone ubezpieczenia.  Bo bezpieczeństwo jest najważniejsze.

Polisa Kosztów Leczenia to bezwzględnie konieczny element każdej podróży zagranicznej.

Niestety wielu ludzi nie myśli o jego zakupie lub nie kupuje go z czystej oszczędności. To ogromny błąd, gdyż w razie problemów zdrowotnych związanych z wypadkiem lub nagłym zachorowaniem, koszty zagranicznej pomocy medycznej są ogromne. Znamy przecież z mediów sytuacje, kiedy nieubezpieczony Polski turysta dostaje rachunek na 100, czy nawet 800 tyś zł. 

Dobre ubezpieczenie turystyczne poza pokryciem kosztów leczenia za granicą,  pokrywa także koszty prowadzonych akcji ratowniczych i poszukiwawczych a także dzięki podróżnemu assistance jest pomocne w wielu trudnych sytuacjach. Polisę możemy rozszerzyć także o OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie NNW, ochronę bagażu i sprzętu sportowego.

polecamy wakacje z 

  • Koszty leczenia  w ramach tego świadczenia towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa koszty związane m.in. z leczeniem szpitalnym i ambulatoryjnym, badaniami i zabiegami operacyjnymi, honorariami i wizytami lekarskimi, leczeniem stomatologicznym, kosztami nieplanowanego porodu, dojazdem lekarza, zakupem leków, środków opatrunkowych oraz zapewnia transport poszkodowanemu a także jego bliskim. WAŻNE ! - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (karta EKUZ) nie pokrywa żadnych kosztów transportu. 

  • Koszty akcji ratowniczych i poszukiwawczych prowadzonych przez wyspecjalizowane służby ratownictwa, udzielenie doraźnej pomocy medycznej na miejscu zdarzenia oraz transport z miejsca wypadku (np. góry, morze) do wymaganego przez stan zdrowia punktu opieki medycznej, przy użyciu specjalistycznych środków transportu, w szczególności sani, helikoptera, toboganu, motorówki. 

  • Assistance, czyli pomoc w podróży przy organizacji działań medycznych, w razie zagubienia lub kradzieży gotówki, kart płatniczych i dokumentów. Firma zorganizuje też opiekę nad dziećmi, gdy opiekun z powodu wypadku lub nagłej choroby nie jest w stanie tej opieki sprawować. Pomoże, gdy zajdzie konieczność wcześniejszego powrotu z wyjazdu oraz przy organizacji dalszej podróży. Najważniejszym jednak elementem assistance, jest transport poszkodowanego pomiędzy placówkami medycznymi oraz transport do Polski, także transport zwłok. Specjalistyczny transport medyczny do Polski może pochłonąć większą część sumy ubezpieczenia, więc jeśli kupujemy polisę do dalekich krajów, należy wziąć to pod uwagę.

  • OC w życiu prywatnym nasza odpowiedzialność za czyny niedozwolone nie kończy się wraz z przekroczeniem granicy RP a odszkodowania zasądzane za granicą mogą być olbrzymie. Wydarzyć się może wszystko i wszędzie, ale są miejsca i sytuacje, gdzie bez polisy OC nie powinno się pojawiać, szczególnie w trakcie uprawiania sportów na stoku narciarskim, podczas poruszana się motorówką, lotów paralotnią na basenie itp.

       Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym najczęściej jest wykupywane wraz z ubezpieczeniem nieruchomości, więc może już posiadasz taką polisę, sprawdź jedynie, czy                 obejmuje terytorialnie cel twojej podróży (Europa, świat) oraz czy ma potrzebne rozszerzenia.

  • NNW wykupienie tej opcji daje dodatkowe odszkodowanie (za uszczerbek lub śmieć) po wypadku. 

  • Ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego w podróży, zadziała w razie zgubienia, zniszczenia lub kradzieży. Ochrona działa w czasie całego wyjazdu podczas transportowania, przechowywania i użytkowania. 

 

 

 

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia powinna uwzględniać kierunek podróży. Podróże za ocean np. wiążą się z ogromnymi kosztami ewentualnego transportu poszkodowanego do Polski, a same koszty leczenia i usług medycznych w niektórych krajach są dużo wyższe niż w innych. 

Ważne rozszerzenia ochrony 

Kupując polisę Kosztów Leczenia za granicą trzeba bezwzględnie wziąć pod uwagę pewne rozszerzenia ochrony, zależne od charakteru wyjazdu (turystyka, praca umysłowa lub fizyczna) stanu zdrowia, sportów, które chcemy uprawiać, czy zagrożeń terrorystycznych w danym rejonie świata.

  • Choroba przewlekła – choroba, w której obrazie, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, znajduje się długotrwałe, stałe albo nawracające występowanie objawów albo odchyleń w badaniach dodatkowych i która była rozpoznana, zdiagnozowana w okresie co najmniej 24 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy;

  • Amatorskie uprawianie sportów zimowych i motorowodnych których celem jest odpoczynek, rozrywka i odnowa sił psychofizycznych;

       sporty motorowodne – jazda na skuterze wodnym, nartach wodnych i inne sporty wodne, w których wykorzystywane są pojazdy motorowodne; sporty zimowe –                       narciarstwo, snowboard, saneczkarstwo, łyżwiarstwo oraz inne sporty, do których uprawiania konieczne są warunki zimowe

  • Wyczynowe lub zawodowe uprawianie sportu – regularne i intensywne treningi, przy jednoczesnym udziale w zawodach albo imprezach i obozach kondycyjnych i szkoleniowych, również w ramach przynależności do klubów sportowych, związków i organizacji sportowych, niezależnie od faktu czerpania dochodu z uprawianej dyscypliny sportu;

  • Sporty ekstremalne – sporty, których uprawianie wiąże się z większym ryzykiem, wymagające działania w warunkach zwiększonego ryzyka i ponadprzeciętnych zdolności fizycznych i psychicznych, to jest: a) wspinaczka skalna, lodowa, taternictwo, alpinizm, himalaizm, speleologia, buldering, wszelkie odmiany Le Parkour, canyoning, trekking na wysokości pow. 5.500 m n.p.m., b) kajakarstwo górskie, rafting, hydrospeed, kitesurfing oraz windsurfing, przy wietrze o prędkości powyżej 50 km/h, c) wszelkie odmiany nurkowania na głębokość poniżej 15 m oraz freediving, d) skoki narciarskie, skialpinizm oraz wszelkie zjazdy na nartach albo snowboardzie poza wyznaczonymi trasami w tym też zjazdy wyczynowe, e) wszelkie odmiany skoków bungee, skoków ze spadochronem, f) paralotniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, szybownictwo, pilotowanie samolotów albo śmigłowców, g) jazda na rowerach, motocyklach oraz quadach po specjalnie przygotowanych trasach bądź w terenie naturalnym obfitującym w przeszkody, h) udział i przygotowanie do udziału w wyścigach albo rajdach pojazdów lądowych, wodnych albo powietrznych, i) wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi albo przyrodniczymi tj. obszary górskie albo wyżynne na wysokości powyżej 5.500 m n.p.m., strefa podbiegunowa, Alaska, Syberia, Kamczatka, terytorium północne Kanady, obszary pustynne w odległości pow. 20 km od najbliższych miast, osad, dróg, j) sporty walki oraz sporty obronne; k) zorbing;

Zgłaszanie szkód i realizacja świadczenia za granicą

Aby skorzystać z pomocy medycznej za granicą należy zadzwonić na infolinię, podać swoje dane, nr polisy (nie trzeba jej mieć przy sobie, wystarczy znać jej nr) miejsce, w którym się znajdujesz oraz powiedzieć co się stało. Operator na infolinii albo wezwie transport albo skieruje poszkodowanego do najbliższej odpowiedniej placówki medycznej, która zostaje powiadomiona o jego przybyciu. Świadczenia są realizowane w części bezgotówkowo, w części na zasadzie pokrycia rachunków. Są kraje w których niestety trzeba mieć zabezpieczenie na karcie kredytowej, gdyż placówka medyczna blokuje pewną kwotę, do czasu pokrycia kosztów przez firmę ubezpieczeniową.