Ubezpieczenie mieszkań, domów i prywatnej budowy

Oferujemy jedynie najlepsze na rynku, sprawdzone  ubezpieczenia nieruchomości. 

​Na rynku ubezpieczeniowym funkcjonują dwa rodzaje ubezpieczeń majątkowych:

 • Ubezpieczenia na bazie ryzyk nazwanych

chronią przedmiot ubezpieczenia wyłącznie od ryzyk wymienionych w OWU, czyli mamy tu zamknięty katalog zdarzeń. Są to różne definicje ryzyk takich jak: pożar, silny wiatr, deszcz, śnieg, powódź, osuwanie, zapadanie ziemi, zalanie, upadek statku powietrznego, dym, sadza, przepięcie. Można rozszerzyć takie ubezpieczenie o wandalizm, stłuczenie elementów szklanych, kradzież. 

 • Ubezpieczenia na bazie wszystkich ryzyk, czyli All Risks

W przypadku ubezpieczeń na bazie All Risks ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane wszystkimi zdarzeniami losowymi (puszczamy tu wodze fantazji) z wyjątkiem tych, które zostały wyraźnie wyłączone w OWU. Mamy tu do czynienia z sytuacją odwrotną, niż w przypadku ubezpieczenia na bazie ryzyk nazwanych, co w praktyce daje nieporównywalnie szerszy zakres ochrony. Zdecydowanie polecamy ten wariant ubezpieczenia, dla spokoju ubezpieczonego i naszego.

Ubezpieczenie domu

Ubezpieczając dom ochroną możemy objąć także :

 • budowle na posesji, choćby takie jak: chodniki, wiaty, oświetlenie, ogrodzenie, oczyszczalnie ścieków, plac zabaw,

 • budynki i pomieszczenia gospodarcze na posesji,

 • domki  letniskowe położone w innej miejscowości, 

 • ruchomości w domu, w pomieszczeniach i budynkach gospodarczych lub na nawet te na posesji     

 • elementy zewnętrzne domu i ogrodzenia takie jak siłowniki, kamery, panele słoneczne, skrzynki na listy, rynny itp. od ryzyka kradzieży

 • stłuczenie szyb i innych elementów stałych, np. kabina prysznicowa, szyby kominkowe, oszklenia okien, drzwi, płyty grzewcze, akwaria wbudowane

 • mienie podręczne poza miejscem ubezpieczenia od rabunku, np. torebka, telefon, bilet, dokumenty, kurtka, okulary 

 • rośliny ogrodowe, zwierzęta domowe, 

 • sprzęt wynajęty lub związany z pracą,

Obowiązki posiadacza domu jednorodzinnego

Właściciele domów jednorodzinnych są zobowiązani samodzielnie dbać o stan swojego domu i systematycznie przeprowadzać potrzebne przeglądy. Powinni pilnować, aby dom był w dobrym stanie technicznym, instalacje działały bez zarzutu, a wszelkie usterki były usuwane jak najszybciej. Niektóre z tych obowiązków reguluje prawo budowlane ( art.62)  które mówi, że należy przeprowadzać,

 • co najmniej raz w roku, kontrolę stanu technicznego instalacji gazowej

 • co najmniej raz w roku przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych),

 • przynajmniej raz na pięć lat generalnego przeglądu stanu technicznego budynku i związanych z nim instalacji. 

UWAGA. Brak przeglądów i utrzymania należytego stanu technicznego może skutkować odmową wypłaty odszkodowania, jeśli miało to wpływ na zdarzenie ubezpieczeniowe.

 Ubezpieczenie mieszkania

Sposób ubezpieczenia mieszkania wygląda inaczej w przypadku mieszkania własnościowego a inaczej w przypadku mieszkania spółdzielczego, wynajmowanego czy TBS.

W mieszkaniu własnościowym powinniśmy ubezpieczyć całość mieszkania czyli mury razem z elementami wykończeniowymi oraz jeśli chcemy ruchomości wraz z ryzykiem kradzieży, ważne jest także OC w życiu prywatnym.                                                                                    

W przypadku obciążenia mieszkania kredytem hipotecznym  bank będzie  wymagał ubezpieczenia "murów" oraz stałych elementów wykończeniowych do kwoty zaciągniętego kredytu. Sugerujemy jednak ubezpieczyć mieszkanie na pełną wartość rynkową. W razie szkody bank i tak otrzyma jedynie wartość pozostałego do spłaty zobowiązania, reszta kwoty zasili budżet ubezpieczającego. ​

Jeśli nie jesteś właścicielem mieszkania a jedynie najemcą powinieneś ubezpieczyć tylko własne elementy wykończeniowe mieszkania oraz ruchomości. Zawsze warto mieć OC w życiu prywatnym, a w tym wypadku koniecznie takie, które pokryje szkody wyrządzone w wynajmowanym mieniu.

Polisa mieszkaniowa warta jest zakupu bez względu na formę własności lokalu. Zawsze gdy pożar lub wybuch gazu nastąpi na klatce schodowej, stanowiącej część wspólną mieszkańców i którą ubezpiecza spółdzielnia, TBS, czy wspólnota to z ich polis pokryte zostaną szkody powstałe w Twoim mieszkaniu. Gdy jednak pożar, wybuch gazu lub inne zdarzenie nastąpi w obrębie Twojego mieszkania bez własnej polisy nie otrzymasz odszkodowania. Kolejną sytuacją w której możesz zostać z kłopotem jest przykładowe zalanie Twojego mieszkania przez  sąsiada "z góry". Zdarza się, że taki sąsiad nie posiada polisy OC lub też nie można mu przypisać odpowiedzialności, wtedy ratunkiem jest znów własna polisa.

Ubezpieczenie budowy

Budową może być budynek nowo wznoszony, rozbudowywany lub nadbudowywany. Ochrona może rozpoczynać się już od momentu rozpoczęcia pracy przygotowawczych (m.in. wytyczenie geodezyjne w terenie) do rozpoczęcia użytkowania lub zakończenia prac.  

Poza samym budynkiem w budowie ochroną można także objąć budowane budowle, np.: garaż, ogrodzenie wraz z bramą, szambo, szopę, wiatę czy niewielkie elementy trwale związane z gruntem, takie jak huśtawka czy oczko wodne.

Ubezpieczeniem mogą też być objęte materiały budowlane i nie zamontowane elementy wykończeniowe, także od kradzieży ale tylko te znajdujące się w budynku w stanie zamkniętym i z zabezpieczeniami, np. certyfikowany zamek, alarm.

Ubezpieczenie budynków w budowie ma zazwyczaj węższy zakres ochrony niż ubezpieczenie budynków w użytkowaniu, dlatego, że zagrożenia są większe, dom w budowie jest słabiej dozorowany, instalacje techniczne są dopiero w trakcie wykonywania, ich uruchomienie wiąże się z podwyższonym ryzykiem zniszczeń, dodatkowo do pewnego momentu jest to budynek w stanie surowym otwartym, więc czynniki atmosferyczne mogą mieć znaczy wpływ na powstanie szkód. Z tego właśnie powodu ubezpieczyciele wyłączają z ochrony część ryzyk. Nie ma co liczyć na ubezpieczenie od kradzieży przechowywanych na placu budowy materiałów budowlanych, sprzętu budowlanego czy wszelkiego rodzaju wyposażenia, które nie jest trwale związane z budynkiem. Pozostaje jedynie dozorowanie we własnym zakresie.

Zakończenie budowy 

większość firm ubezpieczeniowych uznaje budowę za zakończoną w momencie uzyskania częściowych odbiorów gazowych, elektrycznych, kominiarskich i zamieszkaniu w budynku. W tym momencie należy zgłosić ten fakt w firmie ubezpieczeniowej i dokonać odpowiednich zmian w polisie, żeby zakres ochrony był pełen, bez ograniczeń typowych dla budowy.

Tak jest w większości firm, posiadamy jednak w ofercie ubezpieczenie umożliwiające płynne przejście ochrony ubezpieczeniowej pomiędzy budową, a użytkowaniem – bez konieczności dokonywania zmian w polisie. 

http://muratordom.pl/prawo/formalnosci-budowlane/po-zakonczeniu-budowy,132_3279.html

Ubezpieczenie domku letniskowego

Ubezpieczenie domku letniskowego powinno być kwestią oczywistą, przecież opuszczony przez znaczną część roku łatwo może paść ofiarą wandali, złodziei lub samej natury.

W ramach polisy ochroną można objąć nie tylko sam domek letniskowy, ale także towarzyszącą mu zabudowę czyli  budynki gospodarcze, obiekty małej architektury, np. altanki, ogrodzenie, ruchomości ( sprzęt letniskowy, zapasy gospodarcze, wyposażenie domku)​. Najczęściej wymaga się, by domek letniskowy posiadał fundament i był z nim trwale związany, powinien też powstać zgodnie z projektem budowlanym, gdyż w sytuacji, kiedy zła konstrukcja stanie się powodem szkody, ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.

Dodatkowo firmy ubezpieczeniowe wprowadzają szczególne wyłączenia odpowiedzialności, np. wyłączenie z ochrony awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w okresie zimowym, lub ograniczenia kwotowe wypłaty w razie kradzieży. 

Posiadamy w ofercie ubezpieczenia z najszerszym zakresem ochrony dla domków letniskowych, ubezpieczymy domek na palach, bez fundamentów, domek drewniany, bez wyłączenia ochrony w okresie zimowym. 

Dodatkowa ochrona przy polisach mieszkaniowych

Przy każdej polisie mieszkaniowej jest możliwość dokupienia ryzyk dodatkowych takich jak:

 • OC w życiu prywatnym

 • ochrona prawna

 • ubezpieczenie nagrobków

 • ubezpieczenie domków letniskowych 

 • assistance 

Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym

Jedno z najważniejszych ubezpieczeń dla każdego z nas, gdyż każdy z nas posiada kodeksową odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim. Ubezpieczenie zadziała, jeżeli Ty lub Twoi bliscy nieumyślnie wyrządzicie szkodę innej osobie, np. nie odśnieżysz chodnika przed swoim domem, a ktoś poślizgnie się na nim łamiąc rękę, gdy Twoje dziecko wybije piłką szybę w oknie sąsiada, a pies kogoś pogryzie, albo gdy ogrodzenie przewróci się na czyjś samochód.

Należy jednak zawsze pamiętać, że polisa OC nie obejmie wszystkich wyrządzonych przez Ciebie, czy Twoich bliskich szkód. Jest to ściśle związane z kodeksem cywilnym, wg którego możemy lub nie możemy przypisać komuś winę.

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Taka polisa przyda się, kiedy pojawią się problemy natury prawnej. Jest to doskonałe uzupełnienie polisy OC w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie pokrywa koszty ochrony prawnej poniesione przez ubezpieczonego w celu obrony jego praw, w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach, w postępowaniu karnym, cywilnym, dyscyplinarnym toczącym się przeciwko niemu, także czynów popełnionych przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych.

Kiedy można z niej skorzystać ? np. gdy sprzedawca będzie zwlekał z wysyłką zamówionego towaru,  ekipa remontowa nie wywiąże się z umowy, Twój pies pogryzie sąsiada, lub gdy będziesz uczestnikiem kolizji drogowej.

Ubezpieczenie nagrobków 

Ceny cmentarnych pomników mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Warto więc pomyśleć o ich ubezpieczeniu, tym bardziej, że zakres oferowanych ubezpieczeń jest dość szeroki, możliwe jest nawet ubezpieczenie nagrobka na bazie OWU All Risks, co oznacza ochronę nie tylko od ryzyk żywiołowych, przewrócenia drzew, ale też pęknięcia wazonu w wyniku mrozu, przewrócenia sąsiedniego nagrobka, uszkodzenia prze zwierzę leśne, dewastacji, kradzieży elementów ozdobnych (przymocowanych).

Assistance 

Jest pomocowym ubezpieczeniem w różnego rodzaju sytuacjach. W ramach tego ubezpieczenia oferowane są m.in świadczenia:

 • interwencja specjalisty w zależności od typu zdarzenia np. interwencja hydraulika, ślusarza, elektryka, dekarza

 • naprawa sprzętu RTV, AGD, PC np. szybka pomoc przy awarii pralki czy telewizora,

 • dozór mienia, jego transport i przechowanie,

 • szeroki wachlarz usług organizacyjnych np. wizyta architekta czy organizacja pomocy domowej,

 • zorganizowania pomocy w przypadku hospitalizacji ubezpieczającego na skutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania; chodzi tutaj m. in. opiekę nad dziećmi, osobami wymagającymi opieki oraz opiekę nad zwierzętami domowymi,

 • interwencję i opiekę medyczną (lekarską, pielęgniarską, opiekuńczą), jeżeli na skutek nieszczęśliwego wypadku w domu ubezpieczający doznał trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,