Oferujemy bardzo korzystne, wynegocjowane warunki cenowe 

UBEZPIECZEŃ DLA PRZEWOŹNIKÓW, SPEDYTORÓW

ZABEZPIECZENIE FINANSOWE wymagane do uzyskania licencji

( zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r)

Aby otrzymać licencję przewoźnika drogowego potrzebne jest między innymi zabezpieczenie finansowe w formie ubezpieczenia. Zabezpieczenie to wymagane jest przez cały okres wykonywania działalności transportowej zarówno transportu rzeczy jak i osób.

Zasady wydawania licencji na drogowy przewóz towarów ustala Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r., które ustanawia wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchyla Dyrektywę Rady 96/26 WE.

OC przewoźnika do licencji transportowej związane jest ze spełnieniem wymogu określonego w art. 7 ust. 1 tegoż Rozporządzenia dotyczącego posiadania minimalnej zdolności finansowej 9000 EUR na pierwszy i po 5000 EUR na każdy kolejny pojazd podczas prowadzenia działalności transportowej jak i przy ubieganiu się o wydanie licencji lub dodatkowego wypisu z licencji.

Koszt ubezpieczenia jest następujący: 
1 pojazd -  500 zł 

od 2 do 5 pojazdów – 250 zł za każdy pojazd
2 pojazdy – 500 zł (2 x 250 zł)
3 pojazdy – 750 zł (3 x 250 zł)
4 pojazdy – 1000 zł (4 x 250 zł)
5 pojazdów – 1250 zł ( 5 x 250 zł)

Powyżej pięciu pojazdów – 230 zł za pojazd

6 pojazdów – 1380 zł (6 x 230 zł)
7 pojazdów – 1610 zł 
8 pojazdów – 1840 zł   itd.

Istnieje możliwość indywidualnej taryfikacji składki powyżej 20 pojazdów.