Zabezpieczenie krzyżowe wspólników w spółce cywilnej

W przypadku spółki cywilnej prawo stanowi, że spółka nie może działać tylko z jednym współwłaścicielem. Jeżeli ustala się w umowie, że spadkobiercy zmarłego wspólnika nie wchodzą do spółki, to powinni zostać spłaceni przez pozostałych. Jak to zrobić by nie stracić płynności finansowej i nie likwidować spółki, gdy jej wartość księgowa sięga np.1 mln zł lub więcej i spadkobiercom trzeba wypłacić 20 czy 50%?


Może okazać się że nie będzie odpowiednich zapisów w statucie spółki i spadkobierca przejmując udziały staje się wspólnikiem. Ma wtedy dostęp do poufnych informacji i zamiast dbać o rozwój spółki może skupić się na wyciągnięciu jak największych korzyści w krótkim okresie czasu. Jest to bardzo stresująca sytuacja dla pozostałych wspólników i może doprowadzić do upadłości nawet dobrze prosperującą spółkę.

W takiej sytuacji jednym z zabezpieczeń interesów spółki może być polisa ubezpieczeniowa,
Aby ubezpieczenie spełniało powyższy cel, suma ubezpieczenia powinna być zbliżona do kwoty, którą trzeba by przeznaczyć na spłatę spadkobierców. A zatem nie może być niższa niż wysokość wkładu wniesionego przez wspólnika i jego udział w zyskach. Kwotę tę oblicza się na podstawie oszacowania wartości spółki.

Po zgonie wspólnika w masę spadkową wchodzą pozostawione przez niego dobra materialne w tym udziały w spółkach. W związku z tym istnieje obowiązek zapłacenia podatku spadkowego od odziedziczonego majątku.
Jeżeli zmarły nie posiadał polisy na życie to spadkobiercy niestety muszą zapłacić podatek od spadku z własnych pieniędzy. Jeżeli natomiast spółka posiadała plan zabezpieczenia wspólników to jest on również korzystny dla spadkobierców. Pieniądze z odszkodowania, które uzyskają wspólnicy zmarłego, pozwalają im m.in. na uregulowanie zobowiązań wobec spadkobierców. Świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela w razie śmierci wspólnika jest wolne od podatku i pozwala spłacić udziały po zmarłym w ciągu najdalej 30 dni od zgonu. Jest to znacznie szybciej niż przeprowadzenie procesu spadkowego i zapewnia środki na pokrycie podatku spadkowego przez spadkobierców.

Nie ma więc lepszego sposobu na zabezpieczenie interesów pozostających wspólników jak i spadkobierców.